Actueel

Reconstructie A9 Gaasperdammerweg

De A9 wordt verbreed naar 5 rijstroken per rijrichting, ca. 3 km hiervan wordt aangelegd in een landtunnel. Op het dak van deze landtunnel wordt een park aangelegd. Dit park zorgt voor een betere luchtkwaliteit, minder geluidoverlast, alsmede een natuurlijke verbinding tussen de verschillende wijken in Amsterdam Zuid-Oost. Voor een waterdichte afsluiting van het betonnen dak brengt BituNed Sealoflex SC-4 aan. Alvorens de dekken te behandelen is er in overleg met de aannemerscombinatie IXAS een ontwerp gemaakt voor de juiste afdichting van de dilatatievoegen. Uitvoeringsperiode: september-november 2019

Geef een reactie