Actueel

Paper Polymeer gemodificeerd bitumen als component voor duurzaam asfalt

Klik op de afbeelding hiernaast om de volledige versie van het paper te lezen.

Recent is het paper “Polymeer gemodificeerd bitumen, een belangrijke component voor duurzaam asfalt” verschenen. Schrijvers van het paper (Ooms Producten, Latexfalt en Kraton Polymers) beschrijven waarom PMB een goede, soms noodzakelijke, toevoeging is in asfalt en waarom deze bindmiddelen uitstekend in het transitiepad duurzame wegverhardingen passen.

Optimaal omgaan met het hergebruik in asfaltmengsels, het verminderd gebruik van primaire grondstoffen door laagdiktereductie, de geschiktheid in WMA en dampemissies worden uitvoerig besproken in het paper.

Onderbouwing van de paper is gebaseerd op breed (internationaal) onderzoek.

In de OTAR Asfaltspecial welke op 5 december gepubliceerd is, staat een artikel over desbetreffende paper.
De papieren versie van deze OTAR asfaltspecial zal worden verspreid op de beursvloer van de jaarlijkse Asfaltdag!