Actueel

Sealoflex Bio richting Asfaltdag 2023

Op de Asfaltdag 2023, komende 12 december a.s. introduceert BituNed
Sealoflex Bio, een 100% fossiel bitumenvrij bindmiddel, voor de Nederlandse markt.

Hiermee gaat BituNed verder in de verduurzaming van asfaltbindmiddelen en zetten we de volgende stap: een gelijkwaardig alternatief, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, voor bitumen in asfalt. Dit past in de huidige markt, waarbij circulair asfalt vraagt om een hoog percentage hergebruik en om een alternatief voor bitumen. De vervanging van bitumen door een biobased, circulair bindmiddel vergt een gedegen onderzoek en de overtuiging om de CO2-uitstoot samen met de hele keten te verminderen.

Een typetest SMA 8G+ toont de potentie van Sealoflex Bio al aan.

BituNed kijkt er al naar uit om het op 12 december met u over dit nieuwe product te hebben!

Asfaltdag 2023

Komende 12 december is de Asfaltdag 2023. De gelegenheid voor de asfaltbranche om kennis uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Thema’s als de uitfasering van hotmix asfaltmengsels en de verduurzaming van asfalt zijn belangrijke actuele onderwerpen waar BituNed een actieve bijdrage in levert.

Meldt u hier aan: https://www.aanmelder.nl/148323/ 

Sealoflex Bio:

  • Een 100% fossielvrij bindmiddel met polymeer.
  • Maakt het mogelijk om CO2-neutraal asfalt te produceren.
  • Geschikt voor WMA productie, dus onder de 140 graden Celsius.
  • Geschikt voor asfaltmengsels met meer dan 50% PR.
  • Gecertificeerde EPD, met goede MKI-score welke in lijn ligt met huidige polymeergemodificeerde bitumen.
100% fossielvrij bitumen asfaltdag 2023