Actueel

Terugblik Asfaltdag 2023

Asfaltdag 2023

Tijdens de Asfaltdag 2023 heeft de asfaltsector bijgepraat: verduurzaming is hét actuele thema binnen de asfaltsector. CO2 doelen, hergebruik en andere (kennis)onderwerpen die bijdragen aan verduurzaming waren het gesprek van de dag en van de presentaties tijdens deze dag. Dank aan iedereen die we hebben gesproken, de sprekers en alle leuke interacties.

Ons concept tijdens de Asfaltdag draaide om de gereedschapskist.

Vanuit deze gereedschapskist bieden we duurzame, circulaire oplossingen voor de markt, in de vorm van verschillende grondstoffen en materialen, welke geschikt zijn voor asfalt.

We vatten de dag vanuit BituNed graag nog even samen:

BituNed stand Asfaltdag 2023 gereedschapskist bitumen

Mocht u de flyer niet mee hebben genomen, bijgaand de .pdf door op de afbeelding te klikken.

Sealoflex Bio:
Sealoflex Bio is een 100% fossiel bitumenvrij bindmiddel voor de Nederlandse markt.

Hiermee gaat BituNed verder in de verduurzaming van asfaltbindmiddelen en zetten we de volgende stap: een gelijkwaardig alternatief, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, voor bitumen in asfalt. Dit past in de huidige markt, waarbij circulair asfalt vraagt om een hoog percentage hergebruik en om een alternatief voor bitumen. De vervanging van bitumen door een biobased, circulair bindmiddel vergt een gedegen onderzoek en de overtuiging om de CO2-uitstoot samen met de hele keten te verminderen.

Sealoflex Bio:

  • Een 100% fossielvrij bindmiddel met polymeer.
  • Maakt het mogelijk om CO2-neutraal asfalt te produceren.
  • Geschikt voor WMA productie, dus onder de 140 graden Celsius.
  • Geschikt voor asfaltmengsels met meer dan 50% PR.
  • Gecertificeerde EPD, met goede MKI-score welke in lijn ligt met huidige polymeergemodificeerde bitumen.

OTAR nr. 7: PMB als component voor duurzaam asfalt

In de recent verschenen asfaltspecial van OTAR staat een (verkort) artikel over het paper “Polymeer gemodificeerd bitumen, een belangrijke component voor duurzaam asfalt”. Schrijvers van het paper (Ooms Producten, Latexfalt en Kraton Polymers) beschrijven waarom PMB een goede, soms noodzakelijke, toevoeging is in asfalt en waarom deze bindmiddelen uitstekend in het transitiepad duurzame wegverhardingen passen.

Optimaal omgaan met het hergebruik in asfaltmengsels, het verminderd gebruik van primaire grondstoffen door laagdiktereductie, de geschiktheid in WMA en dampemissies worden uitvoerig besproken in het paper. Onderbouwing van de paper is gebaseerd op breed (internationaal) onderzoek.

De papieren versie van deze OTAR asfaltspecial is verspreid op de beursvloer afgelopen dinsdag. Toch gemist? Hierbij het artikel & de link naar het paper.


Wilt u over één of meerdere onderwerpen nog eens nader geïnformeerd worden?

Neem dan contact op via ons contactformulier op de website, uw contactpersoon binnen BituNed of via het algemeen telefoonnummer 0182-399112.