Advies, ontwerp en begeleiding

Advies en ontwerp

BituNed biedt een uitgebreide advisering betreffende de toepassing van verschillende hoogwaardige producten voor asfalt en wegenbouw. Reeds in de (pré-) tenderfase kan dit leiden tot ontwerp- en uitvoeringstechnische voordelen én daarmee kosteneffectieve maatregelen.

Voor ontwerpers en bestekschrijvers is er, naast de advisering, de beschikking over uitgebreide bestekteksten, al dan niet volgens RAW systematiek of vanuit een functionele omschrijving.

Dankzij jarenlange ervaring (sinds de jaren ’80) wordt er gebruik gemaakt van ruim aanwezige expertise op het gebied van polymeerasfalt en polymeerbitumen.

Zowel asfaltproducenten als overheden kunnen gebruik maken van het ontwerp en ontwikkeling van asfaltmengsels met Sealoflex, polymeergemodificeerde bindmiddelen. Uiteraard ondersteund door een breed scala aan onderzoeksmogelijkheden op het gebied van asfalt en bindmiddelen. Treffende voorbeelden hiervan zijn de projecten N279 in de provincie Noord-Brabant, en de Utrechtse Baan (A12) in Den Haag. Informatie hierover is verkrijgbaar bij BituNed!

Vragen of advies?

Begeleiding

Daar waar onze producten worden toegepast kunnen alle betrokken marktpartijen een beroep doen op de mogelijkheid tot begeleiding. Zowel bij asfaltproductie als applicatie op de weg.

Daarnaast stelt BituNed uitvoerige werkinstructies beschikbaar, waardoor productie en verwerking eenvoudig realiseerbaar zijn.

Vanuit het oogpunt van ontzorging kunnen tal van werkzaamheden in onderaanneming worden uitbesteed aan BituNed.

Het uiteindelijke doel is om gezamenlijk een optimale kwaliteit te waarborgen.