Asfaltadditieven

Er zijn vele soorten van beschikbare additieven voor de wegenbouw, met als doelstelling om de eigenschappen van het uiteindelijke asfaltmengsel te verbeteren. BituNed kijkt graag met u mee hoe we de gewenste asfalteigenschappen met de juiste producten kunnen bereiken.

In ons productgamma vindt u onder andere temperatuurverlagers, verjongers, vezels en polymeren.

Temperatuurverlagers - Evotherm DAT-7 & Evotherm WM30

Vanaf 2025 worden alle bulkmengsels geproduceerd onder de 140°C (WMA). BituNed beschikt over additieven, speciaal ontwikkeld om het mengen, het omhullen en de hechting tussen aggregaat en bindmiddel tijdens de productie op lagere temperaturen te verbeteren. Dit zorgt voor een temperatuurverlaging tussen de 30°C en 50°C.

Daarnaast zorgt het additief voor een goede verwerking en verdichting. Er zijn twee beschikbare technologieën: één die vooraf ingemengd wordt in het bindmiddel en één die in combinatie met water in de mengbak gedoseerd wordt.

Verjongers

Dankzij het verduurzamen van asfaltverhardingen gaat het aandeel PR in asfalt omhoog. Er zijn specifiek ontworpen additieven, zogeheten verjongers, om de functionaliteit van het ‘oude’ bindmiddel in PR te verbeteren. Hierdoor kunnen hogere percentages PR gerealiseerd worden in asfaltmengsels waarbij de flexibiliteit en scheurweerstand van het asfaltmengsel behouden blijft.

Polymeren

Door het toevoegen van polymeren aan bitumen ontstaat polymeergemodificeerd bitumen, wat vervolgens gebruikt wordt voor het maken van polymeergemodificeerd asfalt. Dit asfalt kent vele voordelen ten opzichte van asfalt op basis van regulier wegenbouwbitumen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?