Actueel

Artikel in OTAR Asfaltspecial: PMB als component voor duurzaam asfalt

polymeer gemodificeerd bitumen asfalt pmb

In de komende OTAR Asfaltspecial welke op 5 december gepubliceerd zal worden, zal een artikel verschijnen dat dieper ingaat op polymeer gemodificeerde bitumen en de positieve eigenschappen in asfalt.

Basis van het artikel is de geschreven paper “Polymeer gemodificeerd bitumen, een belangrijke component voor duurzaam asfalt”. Schrijvers van het paper (Ooms Producten, Latexfalt en Kraton Polymers) beschrijven waarom PMB een goede, soms noodzakelijke, toevoeging is in asfalt en waarom deze bindmiddelen uitstekend in het transitiepad duurzame wegverhardingen passen.

Optimaal omgaan met het hergebruik in asfaltmengsels, het verminderd gebruik van primaire grondstoffen door laagdiktereductie, de geschiktheid in WMA en dampemissies worden uitvoerig besproken in het paper.

Onderbouwing van de paper is gebaseerd op breed (internationaal) onderzoek.

De papieren versie van deze  OTAR asfaltspecial zal worden verspreid op de beursvloer van de jaarlijkse Asfaltdag!