Actueel

Asfaltdag 2023 – Introductie 100% bitumenvrij bindmiddel

Komende 12 december is de Asfaltdag 2023. De gelegenheid voor de asfaltbranche om kennis uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Thema’s als de uitfasering van hotmix asfaltmengsels en de verduurzaming van asfalt zijn belangrijke actuele onderwerpen waar BituNed een actieve bijdrage in levert.

De komende editie hebben we nieuws!

Een 100% bitumenvrij bindmiddel, geschikt voor de productie
van warm mix asfaltmengsels, dus onder de 140 graden Celsius. Dit product is
geschikt voor asfaltmengsels met meer dan 50% PR én maakt het mogelijk om een
CO
2 neutraal asfaltmengsel te produceren.

Een mooie combinatie van eerdergenoemde actuele thema’s in één product.

De komende weken zullen we meer publiceren over de
mogelijkheden. 
Nu al meer weten? Neem contact op via ons contactformulier, uw contactpersoon binnen BituNed of via het algemeen telefoonnummer 0182-399112.

Wij zullen 12 december aanwezig zijn met een stand op de Asfaltdag en hopen u uiteraard te spreken.

 

100% fossielvrij bitumen asfaltdag 2023

Geef een reactie