Actueel

Productie en verwerkingsinstructies Sealoflex Color (LT)

In de publicatie “Toepassing gekleurd asfalt 2023”, geschreven door Ooms Producten en Latexfalt van april jl., wordt geconcludeerd dat het met kleurloze synthetisch bindmiddelen mogelijk is om binnen de Arbonormen én kwalitatief goed kleurasfalt te produceren.

Sealoflex Color (LT) is een hoogwaardig SBS-polymeer gemodificeerd, pigmenteerbaar synthetisch bindmiddel voor toepassing in kleurasfalt (lage temperatuur).

Productie en mengtemperatuur.

Sealoflex Color (LT) bindmiddelen dienen opgeslagen te worden in een voor blanke bindmiddelen gereserveerde tank, bij voorkeur met roerwerk. Deze bindmiddeltank dient indirect verwarmd te zijn en bij wisseling van producttype moet de bindmiddeltank leeg en schoon zijn.

De aanbevolen mengtemperatuur ligt tussen de 130 en 140 graden, waardoor dit bindmiddel geschikt is om binnen de temperatuurrange van Warm Mix Asfalt (WMA) toe te passen. Hiermee wordt voldaan aan de ambitie van de VBW om in 2025 te stoppen met Hot Mix Asfalt.

(LT) – Lage Temperatuur

De Lage Temperatuur (LT) productlijn van Sealoflex zorgt ervoor dat asfalt bij een tot 30 graden lagere temperatuur geproduceerd en verdicht kan worden. Ten opzichte van het reguliere Sealoflex bindmiddel zijn de bindmiddeleigenschappen identiek. Dit leidt tot minimaal gelijkblijvende asfaltprestaties.

De principe werking van de Lage Temperatuur modificatie zit in een verbeterde benatting van de steenslag en een goede verdichting bij lagere temperatuur.

Hiermee wordt bespaard op gasverbruik tijdens de productie, met 30% CO2 reductie tot gevolg!

Productie- en verwerkingsinstructies

Bij levering van Sealoflex Color (LT) sturen we onze productie- en verwerkingsinstructies mee.
Wilt u de productie- en verwerkingsinstructies nu al ontvangen?

Vraag ze aan via onze website!