Project terugblik 2023

Project terugblik BituNed 2023

We willen in voorbereiding op het nieuwe seizoen nog even terugblikken op 2023. Een korte terugblik op alle projecten en wij danken al onze opdrachtgevers voor hun vertrouwen.

Terugblik Asfaltdag 2023

Asfaltdag 2023

Tijdens de Asfaltdag 2023 heeft de asfaltsector bijgepraat: verduurzaming is hét actuele thema binnen de asfaltsector. CO2 doelen, hergebruik en andere (kennis)onderwerpen die bijdragen aan verduurzaming waren het gesprek van de dag en van de presentaties tijdens deze dag. Dank aan iedereen die we hebben gesproken, de sprekers en alle leuke interacties.

Ons concept tijdens de Asfaltdag draaide om de gereedschapskist.
Vanuit deze gereedschapskist bieden we duurzame, circulaire oplossingen voor de markt, in de vorm van verschillende grondstoffen en materialen, welke geschikt zijn voor asfalt.

We vatten de dag vanuit BituNed graag nog even samen:

Paper Polymeer gemodificeerd bitumen als component voor duurzaam asfalt

bituned pmb gemodificeerd bitumen

Via dit artikel kunt u de volledige versie van het paper te lezen.

Recent is het paper “Polymeer gemodificeerd bitumen, een belangrijke component voor duurzaam asfalt” verschenen. Schrijvers van het paper (Ooms Producten, Latexfalt en Kraton Polymers) beschrijven waarom PMB een goede, soms noodzakelijke, toevoeging is in asfalt en waarom deze bindmiddelen uitstekend in het transitiepad duurzame wegverhardingen passen.

Sealoflex Bio richting Asfaltdag 2023

100% fossielvrij bitumen asfaltdag 2023

Op de Asfaltdag 2023, komende 12 december a.s. introduceert BituNed Sealoflex Bio, een 100% fossiel bitumenvrij bindmiddel, voor de Nederlandse markt.

Hiermee gaat BituNed verder in de verduurzaming van asfaltbindmiddelen en zetten we de volgende stap: een gelijkwaardig alternatief, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, voor bitumen in asfalt.

GlasGrid® Rapid Patch: een geschikt product voor voegovergangen

glasgrid rapid patch asfaltwapening bituned

Begin augustus is door Strukton Wegen & Beton aan de Nieuwe Kadijk te Breda de tussen- en deklaag vervangen. Ter plaatse van de mootvoegen is ervoor gekozen om de kans op scheurvorming te voorkomen met de toepassing van een asfaltwapening. Een snelle en kwalitatief goede oplossing.

Asfaltdag 2023 – Introductie 100% bitumenvrij bindmiddel

100% fossielvrij bitumen asfaltdag 2023

Komende 12 december is de Asfaltdag 2023. De gelegenheid voor de asfaltbranche om kennis uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Thema’s als de uitfasering van hotmix asfaltmengsels en de verduurzaming van asfalt zijn belangrijke actuele onderwerpen waar BituNed een actieve bijdrage in levert.

De komende editie hebben we nieuws: een 100% bitumenvrij bindmiddel.

N206 Tjalmaweg bij Valkenburg (ZH)

De ir. G. Tjalmaweg (N206) bij Valkenburg (ZH) krijgt 2×2 rijstroken en wordt voor een deel verdiept aangelegd.

Als onderdeel van deze werkzaamheden van Boskalis, heeft BituNed in 2022 en 2023 op verschillende betonnen dekken én de tunnelbak een waterafsluitend membraan Sealoflex SC aangebracht.