Maatwerk biobased bindmiddel

  Maatwerk biobased bindmiddelen voor optimale verduurzaming van asfaltverhardingen! Met de hoge restwaarde (20 jaar na aanleg!) van Sealoflex gemodificeerd asfalt, is in uitvoerige samenwerking met de opdrachtgever een nieuw Sealoflex PMB ontwikkeld voor hergebruik van het oude polymeer gemodificeerde asfalt. Mede hierdoor is een PR mengsel toegepast op de Polderbaan en Aalsmeerbaan dat voldoet aan […]